Tài khoản Apple ID các quốc gia: Mỹ, New Zealand, Trung Quốc…

Hieutruong.canada@icloud.com

Bạn đang muốn tải Pokemon Go hay các ứng dụng/game khác nhưng không hỗ trợ ở Việt Nam? Và để tải được những game hoặc ứng dụng đó thì bạn cần một tài khoản Apple ID ở vùng quốc gia có hỗ trợ. Dưới đây, Applife tổng hợp và chia sẻ tài khoản Apple ID các vùng quốc gia trên thế giới cho các bạn sử dụng.

tai khoan apple id

Lưu ý khi sử dụng: Không đổi passkhông đăng nhập iCloud

Pass: Hieutruong@123

 VN  hieutruong.vn@icloud.com
Mỹ  hieuvn.UnitedStates@icloud.com  Hieutruong@12345
China  Hieutruong.china@icloud.com  Hieutruong@12345
Canada  Hieutruong.canada@icloud.com
 Singapore  hieutruong.singapore@chiaseacc.com
 Nhật  Hieutruong.japan@icloud.com  Hieutruong@12345
 Úc  hieuvn.Australia@icloud.com
UK  Hieutruong.uk@icloud.com
Đài loan  Hieutruong.taiwan@icloud.com
Hàn Quốc  Hieutruong.hanquoc@icloud.com  Hieutruong@12345
Đức  Hieuvn.germany@icloud.com
Pholipphin  Hieutruong.philippin@icloud.com
Thái Lan  Hieutruong.thailand@icloud.com

 

Nguồn: Chiaseacc.com