Liên hệ

Nếu bạn có các vấn đề cần trao đổi, hợp tác hoặc tài trợ với Applife.Mobi thì có thể liên hệ BQT thông qua:

Lưu ý: Liên hệ này chỉ dành cho các bên hợp tác, tài trợ. Nếu bạn cần hỏi đáp về nội dung trên Website thì liên hệ qua applife.mobi@gmail.com.